Pogrebno podjetje Maribor

Seznam ustanoviteljev in lastniška struktura Pogrebnega podjetja Maribor.

Lastniško preoblikovanje vpisano na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo številka LP00502/00524-1996/MP z dne 25. 11. 1996.

Ustanovitelji

KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

OBČINA MARIBOR

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ d.d.

SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD

UDELEŽENCI INTERNE RAZDELITVE

UDELEŽENCI NOTRANJEGA ODKUPA

Lastniška struktura

Po izpisu imetnikov vrednostnih papirjev, ki ga izdaja KDD – Centralna klirišnka depotna družba d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, je lastniška struktura z dne 1. 10. 2021 sledeča:

Javni holding Maribor d.o.o. 100% lastnik

Katalog informacij javnega značaja

Objava podatkov po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ za leto 2024

Objava podatkov po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ za leto 2024

Objava podatkov po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ za leto 2023

Objava podatkov po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ za leto 2022

Seznam evidenčnih naročil

Izjava o dostopnosti