Obrazec za prenos in odstop najemništva

Izpolnjen in podpisan obrazec lahko posredujete na elektronski naslov pisarna.pokopalisca@pp-mb.si ali ga osebno dostavite v Pisarno pokopališč Pobrežje in Dobrava od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 oziroma v soboto od 8.00 do 12.00. 

Obrazci za prenos najemništva na novega najemnika ali za odstop najemništva Pogrebnemu podjetju Maribor d.o.o., so na razpolago v obliki PDF datotek: