Navodila za prenos najemništva

Prenos najemništva


Pravico do najema grobnega mesta lahko najemnik zaradi različnih razlogov prenese na drugo osebo. Sedanji in bodoči najemnik se morata zaradi preverjanja identite osebno zglasiti v pokopališki pisarni Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Pobrežje ali Dobrava, z osebnim dokumentom s sliko, ki ga je izdal upravni organ, ter podpisati izjavo za prenos najemništva, obrazec OB 09.71.


Pri tem ni potrebno, da prideta istočasno, vendar bo izjava veljavna šele takrat, ko jo bosta podpisala oba, novi najemnik pa mora podpisati tudi novo najemno pogodbo. Navedeno je potrebno opraviti v roku 30 dni, sicer prenos najemništva ni veljaven.


Pri prenosu je potrebno plačati takso za prenos najemništva, skladno z veljavnim cenikom Pogrebnega podjetja Maribor d.d..


V kolikor se pri nas ne moreta zglasiti osebno, morata svoje podpise na naših dokumentih overiti pri notarju ali upravnem organu.Odstop najemništva


Najemnik grobnega mesta se lahko odloči tudi za odpoved najemništvu v korist Pogrebnega podjetja Maribor d.d.. Tudi v tem primeru se mora najemnik zaradi preverjaja identitete osebno zglasiti v pokopališki pisarni Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Pobrežje ali Dobrava, z osebnim dokumentom s sliko, ki ga je izdal upravni organ, ter podpisati izjavo za odstop najemništva, obrazec OB 09.70.


Če se pri nas ne more oglastiti osebno, ga lahko delavec Pogrebnega podjetja Maribor d.d. obišče na domu, ali pa  mora svoj podpis na našem dokumentu overiti pri notarju ali upravnem organu.


Pogrebno podjetje Maribor na željo lastnika nagrobno opremo odstani brezplačno.Obrazce za prenos ali odstop najemništva najdete tukaj.


Več informacij lahko pridobite v pokopaliških pisarnah Pogrebnega podjetja Maribor, d.d.:

Pokopališče Pobrežje
+386 2 480 01 32

Pokopališče Dobrava
+386 2 629 53 94


ali po elektronski pošti info@pp-mb.si